Jak grać w Cashflow 101?

Podstawowym elementem gry Cashflow 101 jest plansza, po której poruszają się gracze. Znajdują się na niej dwa tory, tzw. "wolny" i "szybki". Zadaniem każdego zawodnika jest opuszczenie "wolnego" toru, zwanego też wyścigiem szczurów. Można to zrobić zdobywając wolność finansową, czyli doprowadzając do sytuacji, w której nasz pasywny przychód jest wyższy niż koszty, które ponosimy. Koszty w znacznej mierze zależą od zawodu, jaki wylosujemy na początku gry oraz decyzji podejmowanych w trakcie gry.

Każdy gracz losuje zawód przed rozpoczęciem gry. Można trafić na lekarza czy prawnika, ale do wyboru są też inne zawody takie jak kierowca czy sekretarka. Gracz otrzymuje kartę, na której ma informacje o finansach związanych z "wykonywanym" przez siebie zawodem: aktywach, pasywach oraz zobowiązaniach finansowych (np. kredyty).

Bardzo oryginalnym i jednoznacznie nierozłącznym elementem rozgrywki jest wybranie przez każdego gracza marzenia, którego spełnienie będzie jednocześnie celem gry. Po wyrwaniu się z wyścigu szczurów, czyli opuszczeniu "wolnego" toru, gracz przechodzi na tor "szybki", którego przedmiotem jest realizacja założonego przed rozpoczęciem gry marzenia bądź osiągnięcie 50 tys. dolarów pasywnego przychodu.

Robert Kiyosaki tłumaczy jak grać w Cashflow